Generalforsamling – Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 22. marts 2019, kl 20.00 på det gamle rådhus på Nørresundby Torv, Torvet 5, Nørresundby

norresundbyraadhus
Nørresundby gamle rådhus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (Ingen forslag indkommet)
 5. Valg af præsident (på ulige år)(modtager ikke genvalg)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
  • Niels Guldberg (villig til genvalg) opstiller som præsident
  • Bjarne Jakobsen (modtager ikke genvalg)
  • Susanne Skov (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er:
  • Eivind Hjulmand
  • Erik Lunden
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er:
  • Ole Skovbo Thomsen
  • Jane Schultz
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde på præsidentens adresse senest den 15. marts 2019. Send forslag til:

Dansk Amerikansk Klub
v/Præsidenten Jens Søndergaard
Faldtvej 15
9330 Dronninglund

eller  faldt@dlgmail.dk

Inden generalforsamlingen, kl. 19.00, vil der være spisning, hvor der serveres smørrebrød, med øl, vin eller vand, til en pris af kr. 100,-

Tilmelding til spisning nødvendig. Tilmeld dig til:

Du kan tilmelde dig og samtidig betale for arrangementet HER

Nu kan der også betales via MobilePay (Angiv venligst “generalforsamling” ved betalingen hvis du bruger denne mulighed)