Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 23. marts 2022, kl 20.00 på det gamle rådhus på Nørresundby Torv, Torvet 5, Nørresundby

Nørresundby gamle rådhus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af præsident (kun på ulige år)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
  • Flemming Pedersen (villig til genvalg)
  • Elsebeth F Larsen (villig til genvalg)
  • Jane Schultz (villig til genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er:
  • Erik Lunden
  • Orla Kops
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er:
  • Henrik Genefke
  • Marisol Jensen
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde på præsidentens adresse senest den 15. marts 2022. Send forslag til:

Dansk Amerikansk Klub
v/Præsidenten Niels V Guldbjerg
Tidselbakken 16
9310 Vodskov

eller  aab.1958@live.com

Inden generalforsamlingen, kl. 19.00, vil der være spisning, hvor der serveres smørrebrød, med øl, vin eller vand, + kaffe & småkager til en pris af   kr. 125,-/deltager

Tilmelding til spisning nødvendig. Tilmeld dig til:

For at undgå kaos ved ankomsten vil det være rart at du betaler forud.

Du kan tilmelde dig og samtidig betale for arrangementet her:

dak.nemtilmeld.dk

ELLER på MobilePay 41127 (Angiv venligst “generalforsamling” som kommentar)

Hvis du endnu ikke har betalt kontingent, kan dette nås endnu, hvorved du bliver stemmeberetiget på generalforsamlingen. Det kan i nødstilfælde også klares ved indgangen hvis man ikke har mulighed for at betale via netbank eller bank.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

− 6 = 3