Præsidenter siden 1922

Dansk Amerikansk Klubs præsidentrække

PERIODE PRÆSIDENT ANMÆRKNINGER
2019- Ejendomsmægler Niels Voigt Guldberg
2011-2019 Major Jens Søndergaard
1991-2011 Arkitekt
Egon Østergaard
Den længstsiddende præsident med 20 år. Egon Østergaard blev valgt til præsident efter at have været vicepræsident siden 1978.

Efter 20 år som præsident fratrådte han ved generalforsamlingen i marts 2011, og blev efterfølgende udnævnt til æresmedlem i Dansk Amerikansk Klub.

1978-1991 Ingeniør Kris Kristoffersen I 1978 blev ingeniør Kris Kristoffersen ny præsident efter at have været vicepræsident i 6 år. Få år senere blev fru Dagmar sekretær i klubben og sammen udførte de et enormt arbejde for Dansk Amerikansk Klub.

De var også begge 2 rejseledere på turene til USA, med hver sin gruppe gæster.

Hvert år var de at finde på Hotel Hvide Hus og alt med salg af billetter o. s. v. blev udført af ægteparret.

St. Claud State University blev et af deres hjertebørn og utallige er de timer Dagmar har lavet mad og hjulpet med alt muligt, for at de unge studerende kunne føle sig hjemme og få en god tid i Aalborg.

Dagmar og Kris boede i mange år i Omaha, Nebraska, og de 3 sønner er alle født der, inden familien vendte hjem til Danmark.

1972-1978 Planteskoleejer Martin Thomsen

I 1972 tiltrådte planteskoleejer / havearkitekt Martin Thomsen som præsident, efter i rigtig mange år at have siddet i bestyrelse som bl.a. sekretær og rejseleder på turene til USA.

Martin Thomsen og fru Karen rejste til USA i 1922 og arbejdede der til 1934, hvor familien vendte hjem til Danmark og planteskolen blev etableret på Skalborg Bakke.

Det var som sagt også hos Martin Thomsen og fru Mamma, på Johannes V. Jensens vej 1 i Skalborg, at det første garden party blev afholdt. Sikkert en idé de har taget med hjem fra opholdet i USA.

Martin Thomsen blev helt til sin død ved med trofast at deltage i alle D.A.K. arrangementer, og efter hans død modtog klubben en check på kr. 10.000,- til det fortsatte arbejde.

1956-1972 Civilingeniør Asbjørn Winther  Var bosiddende i Hasseris. En lun og hyggelig mand med megen engagement. Asbjørn Winther var således præsident i 16 år.
1951-1956 C. A. Schjøtz
1945-1951 Henrik Jensen
1940-1945 Bagermester Ingvard E. Olesen
1930-1940 Vognmand Ebert Jensen Han blev efter sine 10 år i ledelsen udnævnt til æresmedlem.
Senere indtrådte han igen i bestyrelsen og deltog aktivt i det Dansk-Amerikanske arbejde i mange år.
1929-1930 Murermester
C. Wendt
1924-1929 Bygmester
E. W. Holm
1922-1924 Buntmager
W. Lindskou
Klubbens 3 første præsidenter ved vi ikke så meget om, udover at de var handelsdrivende i Aalborg efter at have opholdt sig i USA i nogle år. De var vendt ”hjem” og startet / overtaget virksomhed. Meget engagerede har de været, og brugt rigtig meget tid og energi på alle de aktiviteter, der blev udført i den nystartede klub!