Fonden

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond blev stiftet i 1982

Fondens formål er at støtte og yde bidrag til studierejser og studieophold i USA eller Canada.

Fondens midler er begrænsede.

Fonden tilgodeser unge, der som led i et uddannelsesforløb ønsker at gennemføre studierejse eller studieophold i USA og Canada.

Grupper med et tilsvarende formål kan også søge om støtte fra fonden, såfremt der er tale om udbygning af kompetencer og formåen.

Fonden anvender hjemegnskriteriet i sin udvælgelse. Ansøgere fra den nordlige del af Jylland vil have første prioritet.

For at komme i betragtning skal man sende skriftlig ansøgning til Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond.

Ansøgningen skal sendes sådan, at den er ved fonden senest 6 måneder før studierejse/studieopholdet skal finde sted.

Ansøgninger, som ikke overholder kriterierne beskrevet herover, vil ikke blive behandlet.

Som modtager af støtte fra Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond forventes det, at man aktivt vil deltage i information om studiet, dets forløb, dets udbytte samt oplevelser fra studiet i bred forstand.

NB: På grund af mængden af ansøgninger vil der ikke blivet givet besked, hvis man ikke får tildelt et legat. Beklager.

Ansøgninger sendes til:
Dansk Amerikansk Klub
v/Jens Søndergaard
“Den gl. Lægebolig”
Hovedgaden 7, Præstbro
9330 Dronninglund