Sommerudflugt 2016

Søndag, 29. maj 2016 kl 10.00 havde 55 medlemmer af Dansk Amerikansk Klub sat hinanden stævne på Flådestation Frederikshavn i et pragtfuldt sommervejr.

Desværre var det ikke mulighed for at komme ombord på et af marinens skibe, men til gengæld fik vi et levende, spændende og informativ foredrag af en veloplagt og meget vidende medarbejder på Flådestationen.

Efter foredraget havde vi mulighed for at se de imponerende skibe fra havnekajen inden vi i en kortege af biler der næsten strakte sig fra Frederikshavn til Sæby, under ledelse af Klubbens præsident, ad en meget natursmuk rute kørte til St. Faldt.

Her havde Tove klargjort middagen og rettet an til alle 55 medlemmer i stuerne.

Efter den gode mad og megen snak var det på tide at komme ud i solskinnet og gå den smukke tur op til udsigtspunktet, hvor der var en fantastisk udsigt over det bakkede Vensyssel og frit udsyn ud over Kattegat hvor vi i det fjerne kunne skimte Læsø.

Tilbage igen var det tid til kaffe, lagkage og mere samtale med hinanden.

Der efter begyndte selskabet så småt at bryde op og en herlig dag var ovre.

En kæmpe stor tak til Tove og Jens Søndergaard for et helt igennem vellykket arrangement.

Tekst & Foto: Flemming Pedersen

somm2016-001 somm2016-011
somm2016-013 somm2016-015
 somm2016-018  somm2016-019
 somm2016-021  somm2016-023
 somm2016-024  somm2016-030
 somm2016-032  somm2016-039
 somm2016-043  somm2016-044
 somm2016-047  somm2016-049
 somm2016-070  somm2016-073
 somm2016-075  somm2016-084
 somm2016-093  somm2016-096
 somm2016-100  somm2016-007

 

Generalforsamling 2016 referat

Generalforsamling fredag den 18. marts 2016 afholdt i Ældresagens lokaler, Torvet,  Gl. Østergade 5 Nørresundby.

Vi startede  kl. 19.00 med smørrebrød og drikkevarer ad libitum.

Da alle var mætte var klokken ved at være 20.00 og vi startede generalforsamlingen.

Præsidenten bød velkommen til ca 60 medlemmer og forestod første punkt på dagsordenen.

1)  Valg af dirigent: Bruno Schnoor

2 )  Præsidenten aflagde beretning for det forløbne år.

Han fortalte om at det går godt. Vi holder vores medlemsantal på ca 230 og om at der i årets løb var udnævnt to æresmedlemmer: Inger Østergaard og Peter Ørum. Dernæst en kort gennemgang af alle de mange arrangementer foreningen havde stået for i året, herunder bl. a. om nye lokaliteter for henholdsvis generalforsamling og gardenparty. Der har været god kontakt til Mayors Club.  Han afsluttede med at opfordre medlemmerne til at komme med forslag til hvordan vi kan udvikle og forny klubben og ikke mindst til at hjælpe med at skaffe flere nye medlemmer.

3)  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab .

Kassereren gennemgik regnskabet og kunne med tilfredshed konstatere, at vi stadig har en pæn økonomi og penge på bogen

4)  Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet)

5)  Valg af præsident ( på valg i ulige år, så punktet udgår)

6)  Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

  •      Annelise Knudsen og Flemming Pedersen blev genvalgt
  •     Marianne, genopstiller ikke.  Cora Svaneborg blev valgt

7)  Valg af to revisorer for et år:

Eivind Hjulmand og Erik Lunden blev valgt.

8)  Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år:

Per Knudsen og Poul Jørgen Winther blev valgt.

Efter generalforsamlingen  fortalte Marthin Svaneborg om en tur til North Dakota, hvor Cora og Marthin havde set og hørt om fracking.

Aftenen sluttede ca. kl. 22.00

Torskegildet overstået

Årets torskegilde blev traditionen tro afholdt på Marinestuen i fredags.

Der var deltagelse af 62 gæster som fra starten hyggede sig gevaldigt. Torskemiddagen blev leveret fra restaurant Orkidéen, og de skal igen i år, have stor ros for den lækre torskemiddag med det fulde tilbehør.

Ingen rysten på hånden
Ingen rysten på hånden

Efter middagen var der to fine indslag.

Rune Petersen, som DAK støttede tidligere på året med et legat, til et studieophold på San Diego University. Rune fortalte og viste lysbilleder fra opholdet. Et rigtig fint indslag.

4480-21Derefter var det Hans Aage Simonsen fra Dronningens Livregiment. Hans Aage leverede en spændende og humoristisk beretning om regerings-anlægget i Rebild Bakker. Anlægget var tiltænkt som et skjulested for den danske regering og regentparret i tilfælde af en atomkrig med Russerne.

Alt i alt en meget hyggelig aften med masser af god snak, fællessang og et par gode indlæg.

  • Tekst: Niels Guldberg 
  • Foto: Flemming

Se flere billeder i Arkiv

 

Ny facilitet på hjemmesiden

nyt Nu starter vi med at benytte en af de nye muligheder som internettet giver.

Du kan nu tilmelde dig og  ved hjælp af dit betalings- eller kreditkort betale for de arrangementer som klubben tilbyder. Det er et Nørresundby-firma, “NEMTILMELD“, som har udviklet produktet og som tilbyder det gratis til foreninger.

Du kan allerede bruge faciliteten nu hvor den kan anvendes til vore næste arrangementer: Torskegildet og spisning i forbindelse med generalforsamlingen. Rul lidt ned på siden her og se under de pågældende indlæg og benyt faciliteten.

Thanksgiving 2015

Atter et år er gået, og det er blevet den 4. torsdag i november, hvor vi traditionen tro fejrer  Thanksgiving på Restaurant Orkidéen. 6o gæster havde fundet vej til begivenheden. Vi mødtes 18.30, og allerede ved velkomstdrinken var der en hyggelig snakken over det hele. Præcis kl. 18.30 bød præsidenten os til bords.

4477-01Vi begyndte med at synge: ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Dernæst kom kokken ind og fortalte om maden, som vi dernæst selv hentede ved buffeten. En fantastisk lækker menu med kalkun, naturligvis, og spændende tilbehør :  krydret  kartoffelmos, sweet potatoes, smagfulde rosenkål med kastanier, tranebærkompot  samt en dejlig sovs

Desserten var bagt æblekage og fløde efter behag. Til slut kaffe og kransekage.

4477-04Som noget nyt havde præsidenten lavet underholdning i form af 10 spørgsmål omkring DAK. Rundt om ved bordene kunne man så arbejde sammen om løsningen. Det gav en god stemning og spekulationer. Det bord der vand fik en flaske vin til hver person, og vi andre kunne så gå hjem og studere DAK-bogen lidt nøjere. Inger og Egon Østergaard var dommere. En fornøjelig oplevelse.

I godt selskab går tiden hurtigt, og vi sluttede kl. 22 med at synge : ”Skuld gammel venskab rejn forgo”.

4477-05 4477-06
4477-08 4477-09
4477-10 4477-12

Tekst: Annelise Knudsen – Foto: Flemming Pedersen