Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Generalforsamling – Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 23. marts 2018, kl 20.00 på det gamle rådhus på Nørresundby Torv, Torvet 5, Nørresundby

norresundbyraadhus
Nørresundby gamle rådhus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (Ingen forslag indkommet)
 5. Valg af præsident (på ulige år)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
  • Flemming Pedersen (villig til genvalg)
  • Annelise Knudsen (oplyses senere)
  • Poul Jørgen Winther (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er:
  • Eivind Hjulmand
  • Erik Lunden
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er:
  • Per Knudsen
  • Jane Schultz
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde på præsidentens adresse senest den 16. marts 2018. Send forslag til:

Dansk Amerikansk Klub
v/Præsidenten Jens Søndergaard
Faldtvej 15
9330 Dronninglund

eller  faldt@dlgmail.dk

Inden generalforsamlingen, kl. 19.00, vil der være spisning, hvor der serveres smørrebrød, med øl, vin eller vand, til en pris af kr. 100,-

Tilmelding til spisning nødvendig. Tilmeld dig til:

Du kan tilmelde dig og samtidig betale for arrangementet HER

 

Nu kan der også betales via MobilePay (Angiv venligst “generalforsamling” ved betalingen hvis du bruger denne mulighed)

DAK Fondsansøgninger

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond får mange ansøgninger – rigtig mange ansøgninger. Det er jo glædeligt, at fonden er kendt for alle potentielle ansøgere, men det kan godt være et stort og ensformigt arbejde, at læse dem alle igennem. Desværre kan vi jo selvsagt ikke hjælpe alle, men vi støtter så mange som vores midler tillader.

Til den aktuelle uddeling, til unge der skal på uddanelsesophold i efteråret 2017 er der kommet 160 ansøgninger som er en stak på ca 40 cm i højden. PYH!

Fondsansøgninger