AFLYSNING

Grundet den alvorlige tilstand omkring Corona virus i Danmark, har vi i bestyrelsen besluttet at udsætte vores generalforsamling på ubestemt tid, indtil forhold i Danmark normaliseres. Lige ledes har vi besluttet at udsætte vores opkomne event A Dane Did IT på Aalborg Hus Gymnasium, som skulle have fundet sted den 24. april. Dette event er foreløbig udsat til engang i juni måned. Vi udsender detaljer til jer så snart vi ved mere.

Vi håber på jeres forståelse for disse beslutninger og ser frem til at vi forhåbentlig i nærmeste fremtid, kan mødes igen og nyde hinandens selskab.

Pas godt på jer selv.

Den vil selvfølgelig blive afholdt på et andet tidspunkt. Der kommer oplysning om dette senere.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dansk Amerikansk Klub, Aalborg

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 25. marts 2020, kl 20.00

på det gamle rådhus på Nørresundby Torv, Torvet 5, Nørresundby

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af præsident (på ulige år)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
  • Flemming Pedersen (villig til genvalg)
  • Jane Schultz (villig til genvalg))
  • Elsebeth F Larsen (villig til genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er:
  • Erik Lunden
  • Orla Kops
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er:
  • Henrik Genefke
  • Vakant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt/email være bestyrelsen i hænde på præsidentens adresse senest den 18. marts 2020. Send forslag til:

Dansk Amerikansk Klub
v/Præsidenten Niels V Guldbjerg
Tidselbakken 16
9310 Vodskov

eller  aab.1958@live.com

Inden generalforsamlingen, kl. 19.00, vil der være spisning, hvor der serveres smørrebrød, med øl, vin eller vand, til en pris af kr. 115,-

Tilmelding til spisning nødvendig. Tilmeld dig til:

 • Jane Schultz: jaka@mail.dk eller 4094 2626           -eller-
 • Jette Severinsen: jette.severinsen@gvdnet.dk eller 2673 4101

Skriv det i kalenderen, eller endnu bedre, tilmeld jer nu og senest fredag 20. marts.

Du kan tilmelde dig ONLINE og samtidig betale for arrangementet via:  http://dak.nemtilmeld.dk 

Nu kan der også betales via MobilePay 41127 (Angiv venligst “generalforsamling” ved betalingen hvis du bruger denne mulighed)


Bestyrelsen