Om DAK

Dansk Amerikansk Klub blev stiftet den 16. august 1922 af hjemvendte danskere, som havde tilbragt en del af deres liv i USA og Canada.

Klubbens formål er at være samlingssted for de fra USA og Canada hjemvendte danskere, samt andre interesserede sådan, at de i fællesskab kan udveksle og drøfte oplevelser fra opholdet i det fremmede. Dansk Amerikansk Klub arrangerer foredrag om USA og Canada samt gennemfører andre sammenkomster for medlemmerne for på den måde at styrke grundlaget for venskab mellem  Danmark, USA og Canada.

Dansk Amerikansk Klub deltager som medlem af ”4. juli-gruppen” aktivt som medarrangør af 4. juli-festlighederne.

Dansk Amerikansk Klub animerer og støtter unge til at tage studieophold og studierejser i USA og Canada.

Dansk Amerikansk Klub har som medlemmer personer, der har opholdt sig i USA eller Canada samt personer, som med udgangspunkt i klubbens formål, har interesse i at være en del af klubben og dens aktiviteter. Lige nu er ca. 15 % af klubbens medlemmer dansk-amerikanere bosiddende i USA/Canada.

Dansk Amerikansk Klub ledes af en bestyrelse, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Klubbens præsident og bestyrelse varetager klubbens aktiviteter og gøremål.

Dansk Amerikansk Klub prioriterer medlemsinformationer højt. To gange om året udgives klubbens blad ”Danish American News”. Bladet sendes til alle klubbens medlemmer. Klubbens Hjemmeside er under konstant udvikling for at løfte såvel indadvendt som udadvendt information. Klubben bruger mest muligt det moderne samfunds elektroniske muligheder i kommunikationen og denne mulighed løfter mere og mere i det daglige informationsbehov i klubben.

Dansk Amerikansk Klub har årligt et antal faste arrangementer.

Dansk Amerikansk Klub er altid klar til at fange en god mulighed for et godt arrangement og vi gør det gerne, når vi ser en mulighed for at dyrke venskab og skabe grundlag for udbygning af vore dansk – amerikanske relationer.

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond har til formål at støtte unges studieophold og studierejser i USA og Canada. Fondens midler er nyttige, men begrænsede. Alligevel har fonden kunnet støtte med en legat-portion ca. en gang om året til glæde for et ungt menneske, som var i gang med et uddannelsesforløb. Enkelte gange har fonden støttet grupper, som via et studieophold har kunnet opnå udbygning af deres kompetencer og formåen.

Mayors Club” er opstået som et resultat af mange års udnævnelse af ”Borgmester for en dag”. De fleste af de, der har båret titlen ”Borgmester for en dag” er samlet i ”Mayors Club”. Mayors Club har medlemmer i de fleste stater i USA og de ledes af en præsident og en bestyrelse. ”Mayors Club er på mange måder Dansk Amerikansk Klubs bindeled til det amerikanske og der er flere faste opgaver, hvor samarbejdet leverer præcise resultater.

Med de mange gøremål søger Dansk Amerikansk Klub hele tiden at gøre det sjovt og positivt at være aktivt medlem – til glæde for det enkelte medlem, til glæde for klubbens medlemmer og sidst, men ikke mindst, til glæde for fastholdelse og udbygning af venskabsbåndene mellem folk i Danmark, USA og Canada.